Khi bạn hồi tưởng lạ…

Khi bạn hồi tưởng lại khoảng thời gian vẫn còn là đại gia. 🙂
oldphoto

Leave A Reply

Your email address will not be published.